DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16699
Title: Взаємодія наукової і педагогічної творчості у діяльності майбутнього викладача галузі мистецтв
Authors: Сова, Ольга Сергіївна
Keywords: творчість
мистецька освіта
творче мислення
креативність
creativity
artistical education
creative thinking
creativity
творчество
художественное образование
творческое мышление
креативность
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сова, О. С. Взаємодія наукової і педагогічної творчості у діяльності майбутнього викладача галузі мистецтв / О. С. Сова // Молода наука НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник праць за матеріалами семінару “Основи педагогіки вищої школи” для аспірантів. Серія : Наукові розвідки дослідників НПУ імені М. П. Драгоманова / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. проф. Л. П. Вовк, доц. В. Б. Вишківська. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3. - С. 146-152.
Abstract: У статті досліджено феномен творчості в аспекті викладацької діяльності. Висвітлено фізіологічні особливості сприйняття дійсності представниками творчих професій. Визначено відмінність і особливості мистецької освіти, яка спрямована на розвиток у людини спеціальних здібностей і здатності до спілкування з художніми цінностями у процесі активної творчої діяльності. Представлено аналіз взаємодії наукової і педагогічної творчості у роботі майбутнього викладача галузі мистецтв.
In the article the phenomenon of research in two main ways creativity in teacher’s activity. Features covered physiological perception of reality representatives creative professions. Identified differences features and artistic education, which sent for development of special rights in skills and abilities for communication with creative values in the process creative activity. Interaction analysis presented scientific and pedagogical creativity in the work of the future teacher arts domain.
В статье исследован феномен творчества в аспекте преподавательской деятельности. Освещены физиологические особенности восприятия действительности представителями творческих профессий. Определены отличие и особенности художественного образования, которое направлено на развитие у человека специальных навыков и способности к общению с художественными ценностями в процессе активной творческой деятельности. Представлен анализ взаимодействия научного и педагогического творчества в работе будущего преподавателя области искусств.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16699
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146_Сова_Moloda nauka.pdfосновна стаття1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.