DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16683
Title: Університетська освіта як складова академічної
Authors: Жижко, Т. А.
Keywords: університетська освіта
філософсько-педагогічний дискурс
университетское образование
философско-педагогический дискурс
university education
philosophical-pedagogical diskurs
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Жижко, Т. А. Університетська освіта як складова академічної / Т. А. Жижко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 31-33.
Abstract: Розглянуто значення університетів для формування засад академічної освіти; охарактеризовано ідею університетської освіти – від середньовіччя до сьогодення: Середньовічні університети плекали знання заради освіченості, університети Нової доби підносили знання як засіб отримання нових знань, розвитку людського розуму, для Сучасних – пріоритетом є особистість.
Рассмотрены значение университетов для формирования основ академического образования; охарактеризовано идею университетского образования - от средневековья до современности: Средневековые университеты лелеяли знания ради образованности, университеты Новой эпохи подносили знания как средство получения новых знаний, развития человеческого ума, для Современных - приоритетом является личность.
The value of universities is considered for forming of principles of academic education; the idea of university education is described – from dark ages to segodennya: Medieval universities cherished knowledge for the sake of formed, the universities of the New days brought knowledge as mean of receipt of new knowledges, development of human mind, for Modern – priority is personality.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16683
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhyzhko.pdf207.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.