DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет іноземної філології » Наукові праці Факультету іноземної філології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16659
Title: Багатоплановість блогу : єдність та розмаїття функціональних характеристик
Authors: Страшко, Ірина Володимирівна
Keywords: комунікація
мова
мережа
communication
language
network
Issue Date: Nov-2017
Publisher: «Видавництво «Гілея»
Citation: Страшко, І. В. Багатоплановість блогу : єдність та розмаїття функціональних характеристик / І. В. Страшко // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 125. - С. 315-318.
Abstract: Аналізується специфіка блогів, зокрема на рівні їхнього перетворення у один із способів освоєння людиною суспільної проблематики. Метою публікації є аналіз тенденцій їх використання, виявлення їхніх особливостей, значення та ролі у суспільстві. Існування блогів сьогодні висвітлює кілька смислових напластувань: блог як мова, як діяльність (блогінг), як жанр, навіть як символ дигітальної епохи. Тобто все те, що виявилося прокресленим у блозі з його ступенями «еволюційного» розвитку: від звичайного онлайн-щоденника з відображенням рефлексії автора щодо особистого життя до публічної «промови» у мережі; власне текст і формат блогу як умова засвоєння загальнолюдського досвіду; його існування як цифрової «проекції» часу, що розгортається на тлі соціально-політичного контексту тощо.
The paper explores blogs specifics, in terms of their transformation into one of the ways of comprehending social reality and reacting to it. The purpose of the article is to analyze trends in blogs use, and to identify their peculiarities, value, and role in contemporary society. Blog existence highlights several layers: blog as a language, as an activity (blogging), as a genre, as a symbol of the digital age. Everything that was revealed with its stages of «evolutionary» development: from the typical online diary, which reflects author’s thoughts on personal life to the public «speech» in the network; a text itself and its format as a condition for assimilation of the common human experience; its existence as a digital «reflection» of time, unfolding on socio– political background
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16659
ISSN: 2076–1554
Appears in Collections:Наукові праці Факультету іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гілея_125_с_315-318.pdfОсновна стаття398.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.