DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16653
Title: Збереження здоров’я молоді як актуальна проблема системи освіти України
Authors: Бобрицька, В. І.
Keywords: державна політика України
освітня політика
государственная политика Украины
образовательная политика
educational policy
state policy
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бобрицька, В. І. Збереження здоров’я молоді як актуальна проблема системи освіти України / В. І. Бобрицька // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 11-13.
Abstract: У статті виокремлено комплекс чинників, що визначають державну політику України у сфері охорони, збереження і зміцнення здоров’я молоді. Проаналізовано, які завдання постають перед освітньою освітньої сферою на її сучасному етапі розвитку; з’ясовано, що пріоритетним завданням системи освіти є підготовка кадрів для забезпечення розв’язання актуального суспільного і державного запиту – освіти осіб з особливими потребами.
В статье выделен комплекс факторов, определяющих государственную политику Украины в сфере охраны, сохранения и укрепления здоровья молодежи. Проанализировано, какие задачи стоят перед образовательной сферой на ее современном этапе развития; выяснено, что приоритетной задачей системы образования является подготовка кадров для обеспечения решения актуального общественного и государственного запроса - образования лиц с особыми потребностями.
n the article the set of factors that determine the state policy of Ukraine in the domain of protection, retention and buildup of health of young people are emitted. There has been determined that one of the priorities of modern educational policy of Ukraine is to resolve issues of education of physically challenged people in Ukraine, introduction of inclusive education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16653
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobrytsʹka.pdf210.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.