DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16652
Title: Інтегро-поліноміальний алгоритм моделювання і прогнозування екологічного стану ґрунтових вод
Authors: Біленко, В. І.
Божонок, К. В.
Пасенко, А. В.
Стеля, О. Б.
Keywords: математичні моделі
неоднорідне середовище
гідрогеологічні умови
математические модели
неоднородная среда
mathematical model
heterogeneous medium
hydrogeological conditions
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Інтегро-поліноміальний алгоритм моделювання і прогнозування екологічного стану ґрунтових вод / В. І. Біленко, К. В. Божонок, А. В. Пасенко, О. Б. Стеля // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 8-10.
Abstract: Розроблено та обґрунтовано інтегро-поліноміальний алгоритм аналізу, моделювання та прогнозу динамічних процесів у неоднорідних середовищах при складних гідрогеологічних умовах. Математичними моделями таких процесів є нелінійні параболічні рівняння з розривними коефіцієнтами.
Разработан и обоснован интегро-полиномиальный алгоритм анализа, моделирования и прогноза динамических процессов в неоднородных средах при сложных гидрогеологических условиях. Математическими моделями таких процессов является нелинейные параболические уравнения с разрывными коэффициентами.
Integro-polynomial algorithm for analysis and modeling of dynamical processes in heterogeneous mediums with complex geological conditions is developed and proved. Non-linear parabolic equations with discontinuous coefficients are mathematical models of these processes.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16652
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilenko_Bozhonok_Pasenko_Stelya.pdf251.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.