DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16597
Title: "... Пропускати якусь рису народної творчості чи народного побуту я вважав непрощенним..." : П. Чубинський і І. Нечуй-Левицький - видатні дослідники українського фольклору : (до 175-річчя з дня народж. П. Чубинського)
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Терещенко, Олександр
Keywords: етнологія
український фольклор
етнос
народознавчі проблеми
українська міфологія
язичницькі вірування
П. Чубинський
І. Нечуй-Левицький
ethnology
Ukrainian folklore
ethnos
ethnographic problems
Ukrainian mythology
pagan beliefs
P. Chubinsky
I. Nechui-Levytsky
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коляда, І. А. "... Пропускати якусь рису народної творчості чи народного побуту я вважав непрощенним..." : П. Чубинський і І. Нечуй-Левицький - видатні дослідники укр. фольклору : (до 175-річчя з дня народж. П. Чубинського) / І. Коляда, О. Терещенко // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2014. - № 1/2. - С. 10-13.
Abstract: В статті йдеться про видатних українських народознавців, етнографів, дослідників українського фольклору, громадських діячів П. Чубинського та І. Нечуй-Левицького
The article deals with the outstanding Ukrainian ethnographers, ethnographers, researchers of Ukrainian folklore, public figures P. Chubinsky and I. Nechui-Levytskyi
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16597
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolyada_1.pdf415.62 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf74.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.