DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16316
Title: Відносний прикметник у складі субстантивно-ад’єктивного словосполучення
Authors: Кірічек, І. Ю.
Keywords: відносний прикметник
іменник
относительное имя прилагательное
имя существительное
relative adjective
noun
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кірічек І. Ю. Відносний прикметник у складі субстантивно-ад’єктивного словосполучення / І. Ю. Кірічек // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8. – C. 147-151.
Abstract: У статті проаналізовано місце відносного ад’єктива у складі словосполучень із іменником у функції опорного компонента. Особливу увагу приділено ролі семантичного впливу панівного субстантива, який зумовлює коливаня значення відносного прикметника, а іноді відіграє вирішальну роль в уточненні семантики останнього.
В статье проанализировано место относительного имени прилагательного в составе словосочетаний с именем существительным в роли опорного компонента. Основное внимание сконцентрировано на роли семантического влияния субстантива, которое обуславливает колебание значений относительного прилагательного, а иногда отыгрывает решающую роль в уточнении семантики последнего.
Place of relative adjective in the structure of word combination like noun + adjective with the noun as a main word was analyzed in the article. The main attention was paid by semantic influence of a noun on a means of relative adjective.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16316
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kirichek.pdf940.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.