DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16010
Title: Джерельна база дослідження історії радіомовлення України 20-30-х років ХХ ст.
Authors: Лебідь, Н. М.
Keywords: мемуари
збірки законів
радіо
архівні джерела
періодична преса
сборники законов
радио
архивные источники
периодические издания
collections o f laws
radio
archival sources
periodicals
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лебідь Н. М. Джерельна база дослідження історії радіомовлення України 20-30-х років ХХ ст. / Н. М. Лебідь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 8. - С. 212-219.
Abstract: Досліджено комплекс джерел з історії становлення і розвитку радіомовлення в Україні 1920-1930-х рр.,зокрема, архівних джерел, друкованих документів, мемуарів, періодики.
Исследовано становление и развитие радиовещания в Украине 1920-1930-х гг. на основании архивных источников, периодических изданий, нормативных документов.
The the formation and development of broadcasting in Ukraine of 1920-1930's was nvestigated on the basis of archival sources, periodicals, legal documents.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16010
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lebid.pdf413.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.