DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15955
Title: Радянська військова адміністрація і громадсько-політичні організації у східнонімецьких селах
Authors: Журба, Михайло Анатолійович
Keywords: адміністрація
компартія
німецьке селянство
Східна Німеччина
компартия
немецкое крестьянство
администрация
Восточная Германия
the German peasantry
administration
Communist Party
East Germany
Issue Date: 2001
Publisher: Вид-во НАН України
Citation: Журба М. А. Радянська військова адміністрація і громадсько-політичні організації у східнонімецьких селах / М. А. Журба // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. ст. - Київ, 2001. - Вип. 5. - С. 241-245.
Abstract: В статті розповідається про компартію Східной Німеччини, котра спираючись на військово-репресивний апарат РВАН, зуміла усунути з історичної арени політичні організації некомуністичної орієнтації, створивши їм противагу в особі сільських коперативно-господарських спілок . Уніфіковані і побудовані за класово-пролетарською ознакою, ці об'єднання стали соціальною опорою утвердження влади компартійно державних структур та реалізації прорадянської моделі аграрного розвитку Східної Німеччини.
В статье рассказывается о компартии восточной Германии, которая опираясь на военно-репрессивный аппарат СВАГ, сумела устранить с исторической арены политические организации некоммунистической ориентации, создав им противовес в лице сельских коперативно-хозяйственных союзов. Унифицированы и построены по классово-пролетарской признаку, эти объединения стали социальной опорой утверждения власти компартийно государственных структур и реализации просоветской модели аграрного развития Восточной Германии.
The article tells about the Communist Party of East Germany, which, based on the military-repressive apparatus of the Revolutionary Guard, managed to eliminate the political organizations of the non-communist orientation from the historical arena, creating a counterbalance in the face of rural cooperative economic alliances. Unified and built on a class-proletarian basis, these associations became a social support for the consolidation of the power of the Communist Party structures and the implementation of the pro-Soviet model of agrarian development in East Germany.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15955
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf178.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.