DSpace at library NPU Dragomanova » Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент » Випуск 7 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1594
Title: Неоднозначність сучасної концепції автономії та парадокс культури
Authors: Буше, Д.
Keywords: сучасна концепція автономії
парадокс культури
modern conception of autonomy
paradox of culture
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Буше Д. Неоднозначність сучасної концепції автономії та парадокс культури / Д. Буше // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 7 : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 3-28
Abstract: Заснований на сучасній французькій соціально-політичній філософії, цей текст стосується парадоксальної ситуації, у якій інтерпретація суспільства, як і відносини між індивідуумом та суспільством, залишаються двозначними, навіть якщо виникають автономність та проблема соціального: автономія знаходиться у пастці між трансцендентністю та іманентністю. Сучасність – це визнання суспільством необхідності створення своїх власних міфів. Традиційні суспільства не ставилися до своїх міфів як до власно створеного продукту. Проте, після розкриття і зникнення традиційних релігійних орієнтирів, суспільство створює для себе нові, щоб залишити соціальне на відстані. Таким чином, соціальне створює дистанцію до себе самого і дзеркало для себе, щоб сприймати себе і працювати над собою. У статті розглядається питання, чому так відбувається, а також розкривається різниця між гетерономною та автономною автотрансцедентністю.
Grounded in newer French socio-political philosophy, this text deals with the paradoxical situation in which the interpretation of society as well as the relation between the individual and the social remains ambiguous even though autonomy and interrogation of the social emerges: Autonomy remains trapped between transcendence and immanence. Modernity is when society claims to know that it has to produce its own myths. Traditional societies did not relate to their myths as if they were their own products. Nevertheless, as soon as the traditional religious points of reference are disclosed and disappear, the community gives itself new points of reference in order to put the social at a distance. Thus the social creates a distance to itself and a mirror for itself in order to perceive itself and work upon itself. The article explores the questions of why this is so and the difference between heteronomous and autonomous autotranscendence.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1594
Appears in Collections:Випуск 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bushe.pdf12.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.