DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15936
Title: Лексичні асоціації назв емоцій у ліриці Івана Франка
Authors: Іванова, Н. Д.
Keywords: асоціація
емоція
асоціативне поле
ассоциация
эмоция
ассоциативное поле
association
emotion
associative field
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Іванова Н. Д. Лексичні асоціації назв емоцій у ліриці Івана Франка / Н. Д. Іванова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – C. 195-200.
Abstract: У статті досліджуються асоціативні нарощування назв емоцій із застосуванням теорії поля, що забезпечує системність дослідження, а також можливість змоделювати асоціативне поле емоцій у межах авторської мовної картини світу Івана Франка. Лексичні асоціації, дібрані з поезій Івана Франка, додатково аналізуються за допомогою Словника асоціативних означень іменників української мови.
В статье исследуются ассоциативные наращивания названий эмоций с применением теории поля, что обеспечивает системность исследования, а также возможность смоделировать ассоциативное поле эмоций в пределах авторской языковой картины мира Ивана Франко. Лексические ассоциации, подобранные с стихотворений Ивана Франко, дополнительно анализируются с помощью Словаря ассоциативных определений существительных украинского языка.
The article investigates the associative augmentation of the nominations of the emotions by way of the application of the field theory that ensure the systematic character of the investigation and the possibility of the modelling of the associative field of the emotions in limits of the linguistic picture of the world of I.Franko. Devoted to the analysis the lexical association from the verses of I.Franko with the help of the Dictionary of the associative determination of the noun in the Ukranian language.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15936
Appears in Collections:Випуск 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivanova.pdf526.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.