DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови » Випуск 6 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15916
Title: Локатив атрибутивної семантики як окрема синтаксема
Authors: Свентух, Я. С.
Keywords: семантико-синтаксична структура речення
локативна синтаксема
семантико-синтаксическая структура предложения
локативная синтаксема
semantik-syntactical structure of the sentence
the locative syntaxem
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Свентух Я. С. Локатив атрибутивної семантики як окрема синтаксема / Я. С. Свентух // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – C. 137-141.
Abstract: У статті розглянуто основні теоретичні положення, пов‘язані із локативними синтаксемами в семантико-синтаксичній структурі речення. У ній проаналізовано погляди мовознавців на локативну синтаксему з атрибутивним значенням. Обґрунтовано доцільність використання поняття «атрибутивний локатив» при номінуванні локативів зі значенням атрибутивності.
В статье рассмотрены основные теоретические положения, связанные с локативнимы синтаксемами в семантико-синтаксической структуре предложения. В ней проанализированы взгляды языковедов на локативную синтаксему с атрибутивным значением. Обоснована целесообразность использования понятия «атрибутивный локатив» при номинировании локативов со значением атрибутивности.
The theoretical positions related to the locative syntaxem in the semantik-syntactical structure of the sentence are examined in the article. In the article analysed looks of linguists on the locative syntaxem with the attributive value. In the paper an attempt was made to qualify the linguistic status of the «attributive locative».
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15916
Appears in Collections:Випуск 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sventukh.pdf507.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.