DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15902
Title: Майновий промисловий потенціал України напередодні приватизації : кількісні та якісні характеристики (кінець 1980-х - початок 1990-х рр.)
Authors: Пята, Леонід Леонідович
Keywords: українське суспільство
зарубіжний досвід
приватизація
влада
політика
зарубежный опыт
приватизация
власть
политика
украинское общество
Ukrainian society
foreign experience
privatization
power
policy
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пята Л. Л. Майновий промисловий потенціал України напередодні приватизації : кількісні та якісні характеристики (кінець 1980-х - початок 199-х рр.) / Л. Л. Пята // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 8. - С. 109-116.
Abstract: Відтворені історичні особливості стартових умов приватизації в Україні та проаналізовані кількісні і якісні параметри майнового комплексу що склався в кінці 1980-х років. Показані зміни що відбувалися в промисловості в ході приватизаційного процесу.
Рассматриваются программно политические и нормативно правовые факторы приватизации в Украине, сделана научная реконструкция отечественного и зарубежного опыта изменений в средствах производства.
Examined programmatic political and normatively legal factors of privatization in Ukraine, the scientific reconstruction of domestic and foreign experience of changes is done in capital goods
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15902
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piata.pdf417.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.