DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15896
Title: Польські громадяни в радянських таборах для військовополонених (1939-1941 рр.)
Authors: Потильчак, Олександр
Keywords: польські військовослужбовці
радянські табори
військовополонені
польские военнослужащие
советские лагеря
военнопленные
Polish servicemen
Soviet camps
prisoners of war
Issue Date: 2002
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Потильчак О. Польські громадяни в радянських таборах для військовополонених (1939-1941 рр.) / О. Потильчак // Україна і Польща в ХХ столітт і: Проблеми і перспективи взаємовідносин : зб. наук. праць. - Київ-Краків : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2002. - С. 164-169.
Abstract: В статті розповідається про знищення за вироком Особливої Наради НКВС СРСР польськіх громадян, які утримувалися в Старобільському, Осташівському та Козельському таборах було заздалегідь спланованою акцією, що мала на меті ліквідацію політичних противників існуючої в Радянському Союзі системи влади. Цей злочин влади виявився однією з ланок у довгому ланцюгу репресій та злочинів сталінського тоталітарного режиму 30-х-50-х років XX століття.
В статье рассказывается об уничтожении по приговору Особого Совещания НКВД СССР польских граждан, содержавшихся в Старобельском, Осташевском и Козельском лагерях было заранее спланированной акцией, которая имела целью ликвидации политических противников существующей в Советском Союзе системы власти. Это преступление власти оказался одним из звеньев в длинной цепи репрессий и преступлений сталинского тоталитарного режима 30-х-50-х годов XX века.
The article describes the extermination of Polish citizens by the sentence of the Special Meeting of the NKVD of the USSR, which was held in the Starobilsk, Ostashiv and Kozel camps, with a pre-planned action aimed at eliminating political opponents of the system of power existing in the Soviet Union. This crime of power was one of the links in the long chain of repression and crimes of the Stalinist totalitarian regime of the 30s and 50s of the XX century.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15896
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potylchak.pdf368.34 kBAdobe PDFView/Open
Tytul.pdf58.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.