DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15842
Title: Методика організації та проведення уроку на тему : Доба героїчних походів запорізьких козаків проти турецько-татарських завойовників (вступ до історії. 5 клас)
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Павлюченко, Вікторія
Щипець, Яна
Keywords: методика викладання історії України
Запорізька Січ
українське козацтво
морський полководець
методика преподавания истории Украины
Запорожская Сечь
украинское казачество
морской полководец
methodology of teaching history of Ukraine
Zaporizhzhya Sich
Ukrainian Cossacks
naval commander
Issue Date: Oct-2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коляда І. Методика організації та проведення уроку на тему : Доба героїчних походів запорізьких козаків проти турецько-татарських завойовників (вступ до історії. 5 клас) / І. Коляда, В. Павлюченко, Я. Щипець // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2011. - № 10. - С. 21-25.
Abstract: Надається розробка комбінованого уроку з історії України (Вступ до історії. 5 клас). Формується в учнів уявлення про період доби героїчних походів; ознайомлення з термінами "галерокаторга", "кобзар", "дума", формуємо уявлення про співвідношення століть і дат;виховуємо інтерес до історії, патріотизм, любов до Батьківщини, шанобливе та бережне ставлення до пам'яток культури та історії.
Предоставляется разработка комбинированного урока по истории Украины (Введение в историю. 5 класс). Формируется у учащихся представление о периоде времени героических походов, знакомство с терминами "галерокаторга", "кобзарь", "дума", формируем представление о соотношении веков и дат; воспитываем интерес к истории, патриотизм, любовь к Родине, уважительное и бережное отношение к памятникам культуры и истории.
Development of a combined lesson on the history of Ukraine (Introduction to History, Grade 5). Formation of students' perceptions of the period of heroic hiking; get acquainted with the terms "galerocator", "kobzar", "dum", form an idea about the ratio of centuries and dates, raise interest in history, patriotism, love for the Motherland, respectful and attentive attitude to the monuments of culture and history.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15842
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolyada_1.pdf490.32 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf74.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.