DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15837
Title: Відродження українського військово-промислового комплексу України на завершальному етапі війни
Authors: Вєтров, Ігор
Keywords: Друга світова війна
Україна
військово-промисловий комплекс
реевакуація
відбудова
Вторая мировая война
Украина
военно-промышленный комплекс
реэвакуация
восстановление
Second World War
Ukraine
military-industrial complex
reevakation
reconstruction
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во Нац. ун-т оборони України імені Черняховського
Citation: Вєтров І. Г. Відродження українського військово-промислового комплексу України на завершальному етапі війни / І. Г. Вєтров // Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам'яті : збі. матеріалів Міжнар. наук. конф., 29 квітня 2015 року. - Київ : Нац. ун-т оборони України імені Івана Черняховського, 2015. - С. 265-269.
Abstract: Стаття присвячена початковому етапу відбудови підприємств військово-промислового комплексу на визволеній від нацистів території України. З’ясовуються масштаби збитків, заподіяних окупантами об’єкта цієї галузі, розкриваються труднощі відновлення виробництва. Показано внесок трудових колективів заводів ВПК у перемогу над ворогом.
Статья посвящена начальному этапу восстановления предприятий военно-промышленного комплекса на освобожденной от нацистов территории Украины. Выясняются масштабы ущерба, причиненного оккупантами объекта этой области, раскрываются трудности восстановления производства. Показано вклад трудовых коллективов заводов ВПК в победу над врагом.
The article is devoted to the initial stage of the reconstruction of the enterprises of the military-industrial complex on the territory liberated from the Nazis by Ukraine. The magnitude of the damage inflicted by the occupants on the object of this industry is revealed, and the difficulties of restoration of production are revealed. The contribution of labor collectives of military-industrial complex plants to the victory over the enemy is shown.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15837
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tytul.pdf46.4 kBAdobe PDFView/Open
Vetrov.pdf443.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.