DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 49 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15773
Title: Когнітивний підхід до навчання спеціальної лексики студентів-економістів
Authors: Мельник, Р. А.
Keywords: когнітивний підхід
іншомовна фахова лексика
когнитивный подход
иноязычная профессиональная лексика
cognitive approach
foreign professional vocabulary
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мельник Р. А. Когнітивний підхід до навчання спеціальної лексики студентів-економістів / Р. А. Мельник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 49. – C. 124-129.
Abstract: В статті розглядаються особливості когнітивного підходу до вивчення іншомовної фахової лексики; відзначається роль пам’яті, свідомого сприйняття, організації семантичного простору, обробки лексичної інформації, індивідуальності студента в процесі вивчення фахової лексики. Наводяться приклади інтерактивних вправ, які у поєднанні з когнітивним підходом можуть бути ефективними у вивченні іншомовної лексики.
В статье рассматриваются особенности когнитивного подхода к изучению иноязычной профессиональной лексике; отмечается роль памяти, сознательного восприятия, организации семантического пространства, переработке лексической информации, индивидуальности студента в процессе изучения профессиональной лексики. Приводятся примеры интерактивных упражнений, которые в совокупности с когнитивным подходом могут быть эффективными в изучении иноязычной лексики.
The article considers the peculiarities of cognitive approach to teaching economic terms; the role of memory, consciousness as awareness, the organization of mental lexicon, new vocabulary processing, the student’s personality are emphasized in the process of learning economic terms. The examples of interactive tasks together with cognitive approach may be effective in learning foreign professional vocabulary.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15773
Appears in Collections:Випуск 49

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melnik.pdf151.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.