DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15751
Title: Робота Будянської фаянсової фабрики товариства М. С. Кузнєцова на оборонну промисловість під час Першої світової війни
Authors: Отрох, Наталія
Keywords: фарфор
фаянс
Будянська фаянсова фабрика
соціально-економічна ситуація
Будянская фаянсовая фабрика
социально-экономическая ситуация
porcelain
faience
Budyansky faience factory
socio-economic situation
Issue Date: Dec-2010
Publisher: Вид-во Нац. військ.-іст. музею України
Citation: Отрох Н. В. Робота Будянської фаянсової фабрики товариства М. С. Кузнєцова на оборонну промисловість під час Першої світової війни / Н. В. Отрох // Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини : матеріали Всеукр. наук. військ.-іст. конференції, 15 грудня 2010 р., м. Харків : наук. зб. - Київ : Вид-во Нац. військ.-іст. музею України, 2010. - С. 171-175.
Abstract: В статті розповідається про діяльність фаянсової фабрики Товариства М. С. Кузнєцова в м. Буди у період Першої Світової війни.На відміну від багатьох інших підприємств цієї галузі, які були ліквідовані, фабрика продовжила функціонувати за рахунок розширення асортименту відповідно до державних військових замовлень. Товариство М. С. Кузнєцова продовжувало проводити соціальну роботу на своїх підприємствах: при фабриках працювали ясла, дитячі садочки, лікарні, виплачувалась допомога сім'ям працівників. які були мобілізовані на фронт.
В статье рассказывается о деятельности фаянсовой фабрики Общества М. С. Кузнецова в г. Буды в период Первой Мировой войны. В отличие от многих других компаний этой отрасли, были ликвидированы, фабрика продолжила функционировать за счет расширения ассортимента в соответствии с государственными военными заказами. Общество М. С. Кузнецова продолжало проводить социальную работу на своих предприятиях: при фабриках работали ясли, детские сады, больницы, выплачивалась помощь семьям работников, которые были мобилизованы на фронт.
The article tells about the activity of the faience factory of the Society of M. Kuznetsov in Budy in the period of the First World War. Unlike many other companies in this industry that were eliminated, the factory continued to function due to the expansion of the range in accordance with state military orders. The Society of MS Kuznetsova continued to carry out social work at their enterprises: at the factories there were nurseries, kindergartens, hospitals, and assistance to families of workers was paid. which were mobilized to the front.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15751
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Otroh.pdf247.94 kBAdobe PDFView/Open
tytul.stor..pdf281.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.