DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет філософії та суспільствознавства » Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15730
Title: Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні
Authors: Чорнойван, Я. В.
Keywords: богослов’я
акредитація
вищі духовні навчальні заклади
Закон України
theology
accreditation
theological and religious education institutions
Law of Ukraine
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво "Гілея"
Citation: Чорнойван Я. В. Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні / Я. В. Чорнойван // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во "Гілея", 2017. - Вип. 117 (2). - С. 217-222.
Abstract: Розглядаються питання акредитації та ліцензування вищих духовних навчальних закладів в Україні. Автор проводить аналіз основних нормативно– правових актів з даного питання – Законів України «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про вищу освіту», які регламентують діяльність закладів богословської освіти. Указані документи зберігають один із центральних принципів української освітньої політики – відокремлення держави та церкви. Сьогодні в Україні розпочато процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами. На законодавчому рівні закріплено виділення нової галузі наук – «Богослов’я». З’явилися можливості для працевлаштування випускників духовних академій, семінарій та інших релігійних закладів вищої освіти на державних посадах. Все це знаменує собою нову епоху в розвитку вітчизняної освіти та науки, зокрема богослов’я.
The article deals with the accreditation and licensing of higher theological and religious education institutions in Ukraine. The author analyzes the basic of legislative regulations on the matter: the law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations» and «On Higher Education», which control and organize the activities of theological educational institutions. The specified documents retain one of the central principles of Ukrainian education policy: the separation between state and church. Today Ukraine has started the process of state recognition of theological educational certificates, scientific degrees and titles issued by theological and religious education institutions. The legislation stipulates the allocation of a new branch of sciences «Theology». The graduates of religious academies, seminaries and other religious institutions have received new opportunities employment as state officials. All these factors mark a new era in the development of Ukrainian science and education, including theology.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15730
Appears in Collections:Наукові праці Факультету філософії та суспільствознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chornoivan Y. V..pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.