DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 49 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15722
Title: Дієслова говорити, казати, сказати : аспектуальні і семантичні особливості
Authors: Ачилова, О. Л.
Keywords: дієслово
доконаний вид
недоконаний вид
глагол
совершенный вид
несовершенный вид
verb
perfect form
imperfect form
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Ачилова О. Л. Дієслова говорити, казати, сказати : аспектуальні і семантичні особливості / О. Л. Ачилова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 49. – C. 12-17.
Abstract: У статті досліджено граматичні і семантичні особливості українських дієслів говорити, казати, сказати. Розглянуто питання видових пар зазначених дієслів з урахуванням їхніх лексико- семантичних варіантів. Установлено причини відсутності видових корелятів для деяких ЛСВ аналізованих дієслів. Описано аспектуально-фазові модифікації дієслів говорити, казати, сказати. З огляду на особливості семантики цих дієслів виявлено специфіку їхнього вживання.
В статье исследованы грамматические и семантические особенности украинских глаголов говорити, казати, сказати. Рассмотрен вопрос видовых пар указанных глаголов с учетом их лексико-семантических вариантов. Установлены причины отсутствия видових кореллятов для некоторых ЛСВ исследованных глаголов. Описаны аспектуально-фазовые модификации глаголов говорити, казати, сказати. С учетом особенностей семантики данных глаголов выявлена специфика их употребления.
It examines the issue of aspect pairs of these verbs with regards to their lexical semantic variants. The causes of absence of aspect correlates for some lexical semantic variants of the investigated verbs are determined. Aspectual-phase modifications of verbs говорити, казати, сказати are described. The article shows the specifics of the use of these verbs with consideration for characteristics of their semantics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15722
Appears in Collections:Випуск 49

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Achylva.pdf157.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.