DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 48 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15704
Title: Вивчення властивостей електростатичного поля з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
Authors: Тищук, В. І.
Семещук, І. Л.
Мислінчук, В. О.
Keywords: методична інновація
комп’ютерна математична модель
методическая инновация
компьютерная математическая модель
methodical innovation
computer mathematical model
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тищук В. І. Вивчення властивостей електростатичного поля з використанням інформаційно-комунікаційних технологій / В. І. Тищук, І. Л. Семещук, В. О. Мислінчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 48. – C. 210-217.
Abstract: Запропоновано інноваційний підхід до вивчення основних властивостей електростатичного поля з використанням комп’ютерної математичної моделі, яка відтворює лінії, що є слідами еквіпотенціальних поверхонь електростатичного поля двох точкових зарядів на площині, де розташовані ці заряди.
Предложено инновационный поход к изучению основних свойств электростатического поля с использованием компьютерной метематической модели, позволяющей воссоздавать линии, являющимися следами эквипотенциальных поверхностей електростатического поля двух точечных зарядов на плоскости, где расположены эти заряды.
Offered an innovative approach to the study of basic properties of electrostatic field using computer metematičeskoj model for recreating a line are showing signs of èkvipotencial′nyh surfaces of two point charges of elektrostatičeskogo fields in the plane, where are these charges.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15704
Appears in Collections:Випуск 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyshchuk_Semeshchuk_Myslinchuk.pdf495.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.