DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 48 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15701
Title: Використання інформаційних технологій під час проведення навчального фізичного експерименту
Authors: Сільвейстр, А. М.
Моклюк, М. О.
Keywords: інформаційні технології
комп’ютер
информационные технологии
компьютер
information technology
computer
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сільвейстр А. М. Використання інформаційних технологій під час проведення навчального фізичного експерименту / А. М. Сільвейстр, М. О. Моклюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 48. – C. 195-201.
Abstract: Теоретично обґрунтовано доцільність використання інформаційних технологій у системі освіти, зокрема, під час проведення навчального фізичного експерименту, та наведено приклад використання комп’ютерної техніки при дослідженні руху тіла під дією сили тяжіння.
Теоретически обоснована необходимость использования информационных технологий в системе образования, в частности, во время проведения учебного физического эксперимента, и приведен пример использования компьютерной техники при исследовании движения тела под действием силы тяжести.
Theoretically, the need to justify the use of information technology in education, in particular, during the training of physical experiment and move the example of the use of computer technology in the study of body motion under gravity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15701
Appears in Collections:Випуск 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Silveystr_Moklyuk.pdf368.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.