DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15633
Title: Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес : (60-80-і рр. XIX ст.)
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Keywords: фольклор
українознавство
національна література
рідна мова
культурно-мистецькі традиції
украинознавство
национальная литература
родной язык
культурные традиции
folklore
Ukrainian studies
national literature
native language
cultural and artistic traditions
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Коляда І. А. Українська інтелігенція і національний мовно-літературотворчий процес : (60-80-і рр. XIX ст.) / І. Коляда // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2010. - N 7/8. - С. 18-24.
Abstract: В статті іде мова про формування національної самосвідомості інтелегенції , яка є часткою загального культурного процесу епохи капіталізму, що відбувається в Україні через двосторонній зв'язок культуроутворюючих і культуроорганізованих факторів.
В статье говорится о формировании национального самосознания интеллигенции, которая является частью общего культурного процесса эпохи капитализма, что происходит в Украине через двустороннюю связь культурообразующих и культуроорганизованых факторов.
The article deals with the formation of the national consciousness of intellectuals, which is part of the overall cultural process of the capitalist era, which takes place in Ukraine through a two-way link between cultural and cultural factors.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15633
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koliada.pdf537.24 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf134.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.