DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15550
Title: Обертання твердого тіла у спеціальній теорії відносності
Authors: Авдонін, К. В.
Шут, А. М.
Keywords: Відносність
обертання
координата
Относительность
вращение
координата
Relativity
rotation
coordinate
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Авдонін, К. В. Обертання твердого тіла у спеціальній теорії відносності / К. В. Авдонін, А. М. Шут // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 14. – С. 5-11.
Abstract: У даній роботі розглядається рівномірне обертання твердого тіла навколо нерухомої осі з точки зору спеціальної теорії відносності. Знайдені співвідношення, які пов’язують координати точок тіла, відносно нерухомої системи відліку, з координатами точок тіла, відносно власної системи відліку – системи відліку пов’язаної з тілом. Запропонований шлях знаходження релятивістської енергії обертального руху тіла.
В работе предложена модель равномерного вращательного движения твердого тела относительно неподвижной оси вращения, учитывающая эффект замедления времени, вытекающий из специальной теории относительности. Модель базируется на гипотезе, согласно которой все точки тела имеют одинаковую угловую скорость вращения, относительно начала координат. В рамках модели найдена зависимость скорости движения точки тела от расстояния до оси вращения и проверена согласованность найденного выражения с постулатами специальной теории относительности. Найдены соотношения, связывающие координаты точек тела, относительно неподвижной системы отсчета, с координатами точек тела, относительно собственной системы отсчета – системы связанной с телом. Предложен путь нахождения релятивистской энергии вращательного движения тела. В частном случае, вращения тела цилиндрической формы получен явный, аналитический вид для релятивистской энергии вращения.
In this work the even rotation of solid is examined about immobile axis from the point of view of the special theory of relativity. Found correlations that link the coordinates of points of body, in relation to the immobile frame of reference, with the coordinates of points of body, in relation to the own frame of reference - frame of reference of related to the body. Offered way of being of relativistic energy of rotatory motion of body.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15550
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avdonin_Shyt.pdf359.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.