DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15492
Title: Методика вивчення алгебраїчних ліній у курсі аналітичної геометрії
Authors: Махомета, Т. М.
Keywords: лінія (крива)
геометричне місце точок (ГМТ)
линия (кривая)
геометрическое место точек (ГМТ)
line (curve)
the locus of points
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Махомета, Т. М. Методика вивчення алгебраїчних ліній у курсі аналітичної геометрії / Т. М. Махомета // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – C. 100 – 105.
Abstract: У статті автором визначено підхід до означень конічних перерізів, наведено аналіз означення поняття «лінія» у підручниках з аналітичної геометрії, розкрито методичні особливості ознайомлення студентів з алгебраїчними лініями (кривими) у курсі аналітичної геометрії.
В статье автором указан подход к определению конических сечений, приведен анализ определения понятия «линия» в учебниках по аналитической геометрии, раскрыто методические особенности ознакомления студентов с алгебраическими линиями (кривыми) в курсе аналитической геометри.
In this article the author defined approach to definitions of conic sections, the analysis of the definition of «line» in textbooks on analytic geometry, reveals methodological features to familiarize students with algebraic lines (curves) in the course of analytic geometry.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15492
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahometa.pdf565.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.