DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15491
Title: Мaple як одне з активних середовищ для вивчення розділу "математичне програмування" курсу вищої математики професійного коледжу
Authors: Дрозденко, О. Л.
Keywords: лінійне програмування
математична модель
Линейное программирование
математическая модель
Linear programming
mathematical model
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Дрозденко, О. Л. Мaple як одне з активних середовищ для вивчення розділу "математичне програмування" курсу вищої математики професійного коледжу / О. Л. Дрозденко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – C. 81-90.
Abstract: У статті розглядається використання пакету символьних обчислень Maple для розв’язування задач лінійного програмування. Доведено, що ІКТ є одним з активних середовищ навчання студентів, дає можливість підвищити мотивацію навчання, ефективніше реалізувати принципи диференціації навчання.
В статье рассматривается использование пакета символьных вычислений Maple для решения задач линейного программирования. Доказано, что ИКТ является одной из активных сред обучения студентов, даёт возможность повысить мотивацию обучения, эффективнее реализовать принципы дифференциации обучения.
The article discusses the use of symbolic computation Maple package for solving linear programming problems. Proved that ICT is one of the active learning environments students opportunities to improve learning motivation, effective implementation of the principles of differentiation of instruction.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15491
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drozdenko.pdf598.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.