DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15488
Title: Використання методів теорії ймовірностей у процесі розв’язування задач курсу теоретичної фізики
Authors: Школа, О. В.
Keywords: імовірність
густина ймовірності
вероятность
плотность вероятности
probability
density of probability
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Школа, О. В. Використання методів теорії ймовірностей у процесі розв’язування задач курсу теоретичної фізики / О.В. Школа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – C. 53 – 62.
Abstract: У статті проводиться короткий аналіз методичних особливостей розв’язування задач курсу теоретичної фізики з використанням методів теорії ймовірностей у системі особистісно зорієнтованого навчання майбутніх учителів фізики, що має важливе значення в їх фундаментальній і професійній підготовці.
В статье проводится короткий анализ методических особенностей решения задач курса теоретической физики с использованием методов теории вероятностей в системе личностно-ориентированного обучения будущих учителей физики, имеющее важное значение в их фундаментальной и профессиональной подготовке.
The article deals with the short analysis of methodological features of problem solving in course of theoretical physics. Problem solving is conducted with the use of methods of probability theory in the system of personality-oriented training of future teachers of physics. It has an important value in their fundamental and professional training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15488
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shkola.pdf641.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.