DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15484
Title: Елементарна теорія намагнічення діамагнетиків у системі підготовки вчителя фізики
Authors: Мороз, І. О.
Keywords: магнітний момент
теорема Лармора
швидкість прецесії
магнитный момент
теорема Лармора
скорость прецессии
magnetic moment
Larmor’s theorem
rotation speed
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Мороз, І. О. Елементарна теорія намагнічення діамагнетиків у системі підготовки вчителя фізики / І. О. Мороз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – C. 47 – 52.
Abstract: Аналізується стан викладання деяких питань електродинаміки суцільних середовищ. Розглядається методика подання у навчальному процесі підготовки вчителя фізики механізму впливу діамагнетиків на зовнішнє магнітне поле. Пропонується оригінальний спосіб оцінки додаткового магнітного моменту, який виникає внаслідок прецесії електронів в атомах у зовнішньому магнітному полі.
Анализируется состояние преподавания некоторых вопросов электродинамики сплошных сред. Рассматривается методика представления в учебном процессе подготовки учителя физики механизма влияния диамагнетиков на внешнее магнитное поле. Предлагается оригинальный способ оценки дополнительного магнитного момента, который возникает в результате прецессии электронов в атомах во внешнем магнитном поле.
Analyzing current state of the some questions of the solid environment’s electrodynamics teaching. Considering the delivery method for mechanism of impact of the diamagnetic on the external magnetic field in the Physics lecturer teaching process. Proposing genuine scoring method for the additional magnetic moment which there as result of the precession of the electrons in the atoms in the external magnetic field.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15484
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moroz.pdf559.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.