DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15483
Title: Впровадження приладів на основі електроніки нового покоління у шкільний навчальний фізичний експеримент
Authors: Левшенюк, В. Я.
Keywords: шкільний навчальний експеримент з фізики
методика використання засобів електроніки
школьный учебный эксперимент по физике
методика использования средств электроники
school educational experiment in physics
the technique of using electronic means
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Левшенюк, В. Я. Впровадження приладів на основі електроніки нового покоління у шкільний навчальний фізичний експеримент / В. Я. Левшенюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – C. 40 – 46.
Abstract: У статті акцентовано увагу на доцільності впровадження засобів електроніки у шкільний навчальний експеримент з фізики та означено методику їхнього використання під час емпіричного вивчення ряду явищ електродинаміки.
В статье акцентировано внимание на целесообразности внедрения средств электроники в школьный учебный эксперимент по физике и обозначена методика их использования при эмпирическом изучении ряда явлений электродинамики.
The article described on the feasibility of implementing electronic means in the school educational experiment in physics and marked the method of their use in an empirical study of electrodynamics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15483
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levshenіuk.pdf564.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.