DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15482
Title: Формування поняття "Магнітне поле" у студентів технічних вузів на основі системи фундаментальних фізичних понять
Authors: Кульчицький, В. І.
Keywords: фундаментальні фізичні поняття
система фундаментальних фізичних понять
фундаментальные физические понятия
система фундаментальных физических понятий
fundamental physical concepts
system of fundamental physical concepts
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кульчицький, В. І. Формування поняття "Магнітне поле" у студентів технічних вузів на основі системи фундаментальних фізичних понять / В. І. Кульчицький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 11. – C. 31 – 39.
Abstract: У роботі розглядається формування поняття «магнітне поле» на основі системи фундаментальних фізичних понять у студентів технічних спеціальностей вузів у процесі вивчення розділу «Електродинаміка». Розроблено методику формування у студентів технічних спеціальностей вузів поняття «магнітне поле» на основі фундаментальних фізичних понять симетрія, відносність, заряд, електромагнітна взаємодія з точки зору сучасних фізичних теорій.
В работе рассматривается формирование понятия «магнитное поле» на основе системы фундаментальных физических понятий у студентов технических специальностей вузов в процессе изучения раздела «Электродинамика» Разработана методика формирования у студентов понятия «магнитное поле» на основе фундаментальных физических понятий симметрия, относительность, заряд, электромагнитное взаимодействие из точки зрения современных физических теорий.
The article deals with the problem of development of «magnetic field» concept on the basis of system of fundamental physical concepts for students of engineering majors learning the «Electrodynamics» section. The method of formulation for engineering students the notion of «magnetic field» based on fundamental physical concepts as symmetry, relativity, charge, electromagnetic interaction from the point of view of modern physical theories is developed in this article.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15482
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kultchitckyi.pdf558.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.