DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15459
Title: Системний підхід до навчання основам геометрії майбутніх вчителів математики
Authors: Шаповалова, Н. В.
Панченко, Л. Л.
Keywords: майбутнi вчителі математики
навчання
модульнa технологія
будущие учителя математики
обучение
модульная технология
future mathematics teachers
studying
module-based technology
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шаповалова, Н. В. Системний підхід до навчання основам геометрії майбутніх вчителів математики / Н. В. Шаповалова, Л. Л. Панченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. Вип. 8 : Ювілейний випуск з нагоди 80-річчя з дня народження доктора педагогічних наук, професора З. І. Слєпкань. – С. 133-138.
Abstract: У статті розглянуті мета, зміст, основні завдання та форми організації навчання основам геометрії майбутніх вчителів математики в умовах особистісно орієнтованого навчання з урахуванням навчальних можливостей студентів. Запропонована система навчання основам геометрії з використанням модульної технології та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.
В статье рассмотрены цель, содержание, основные задачи и формы организации обучения основам геометрии будущих учителей математики в условиях личностно ориентированного обучения с учётом учебных возможностей студентов. Предложена система обучения основам геометрии с использованием модульной технологии и рейтингового оценивания качества усвоения учебного материала.
The article examines the aim, substance, key tasks and ways of organization of studying the foundations of geometry by future mathematics teachers under conditions of individually oriented education with due account of students’ studying capacities. The authors propose a system of studying foundations of geometry with application of module-based technology and rating method of assessing the quality of knowledge mastering by students.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15459
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapovalova_Panchenko.pdf304.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.