DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 03. Фізика і математика у вищій і середній школі » Випуск 8 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15454
Title: Осуществление связи теории с практикой во время занятий по геометрии с помощью Google Sketchup
Authors: Тончева, Н. Х.
Keywords: навчання математики
Google SketchUp 8
програмa
обучения математике
Google SketchUp 8
программa
teaching mathematics
Google SketchUp 8
program
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Тончева, Н. Х. Осуществление связи теории с практикой во время занятий по геометрии с помощью Google Sketchup / Н. Х. Тончева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 8 : Ювілейний випуск з нагоди 80-річчя з дня народження доктора педагогічних наук, професора З. І. Слєпкань. – С. 109-115.
Abstract: У статті показаний приклад здійснення навчання математики, в якому видно необхідність математики для вирішення повсякденних завдань. В якості дидактичних посібників, використані готові та авторські моделі, створені за допомогою Google SketchUp 8. Показано можливі варіанти, переваги та недоліки програми в даному підході до навчання.
В докладе показан пример осуществления обучения математике, в котором видна необходимость математики для решения повседневных задач. В качестве дидактических пособий, использованы готовые и авторские модели созданные с помощью Google SketchUp 8. Показаны возможные варианты, преимущества и недостатки приложения данного подхода в обучении.
An approach of teaching mathematics by using examples from real life is shown in the paper. As a didactic tools are used models created by using Google SketchUp 8. These models show the need of mathematics to solve everyday problems. In the thesis are shown possible advantages and disadvantages of the application of this approach in teaching mathematics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15454
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toncheva.pdf784.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.