DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15418
Title: Театралізація казок народів Криму як засіб уточнення словника старших дошкільників
Authors: Алексєєнко-Лемовська, Людмила Владиславівна
Keywords: театралізація
збагачення
словника
дошкільників
фольклор
театрализация
обогащение
словаря
дошкольников
фольклор
enrichment
of dictionary
of under-fives
child's
creation
theatrically-play
activity
Issue Date: 2009
Publisher: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)
Citation: Алексєєнко-Лемовська Л. В. Театралізація казок народів Криму як засіб уточнення словника старших дошкільників / Л. В. Алексєєнко-Лемовська // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 9-11 квітня 2009 р., м. Ялта. Зб. статей / Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта). – Ялта : РВВ КГУ, 2009. - Вип. 5. - Ч. 1. - С. 8-10
Series/Report no.: Педагогіка і психологія;
Abstract: Автор статті розглядає використання фольклору в навчально-виховному процесі як необхідну складову сучасного національного виховання, при цьому слід ураховувати регіональну своєрідність народної творчості. Розкриває значення театралізації казок для збагачення словника дошкільників. Образно змальовуючи реальне життя, його суттєві сторони, фольклорні твори відіграють також величезну виховну роль.
Автор статьи рассматривает использование фольклора в учебно-воспитательном процессе как необходимую составляющую современного национального воспитания, при этом следует учитывать региональное своеобразие народного творчества. Раскрывает значение театрализации сказок для обогащения словаря дошкольников. Образно описывая реальную жизнь, его существенные стороны, фольклорные произведения играют также огромную воспитательную роль.
The article author considers a fairy-tale as tool of enrichment and development of dictionary of under-fives, and also psihokorrektsionnoy work. Selects the stages of development of skazkoterapii. Exposes an algorithm of psikorrektsionnoy fairy-tale.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15418
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alekseenko-Lemovska.pdfОсновна стаття1.07 MBAdobe PDFView/Open
Tytul_zmist.pdfТитул, зміст623.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.