DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15406
Title: Организация театрализованной деятельности
Authors: Алексєєнко-Лемовська, Людмила Владиславівна
Keywords: збагачення
словника
дошкільників
дитяча
творчість
театрально-ігрова
діяльність
обогащение
словаря
дошкольников
детское
творчество
театрально-игровая
деятельность
enrichment
of dictionary
of under-fives
child's
creation
theatrically-play
activity
Issue Date: 2008
Publisher: РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)
Citation: Алексеенко-Лемовская Л. В. Организация театрализованной деятельности / Л. В. Алексеенко-Лемовская // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти в контексті Болонського процесу / Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта). – Ялта : РВВ КГУ, 2008. - Ч. 1. - С. 10-13
Series/Report no.: Педагогіка і психологія;
Abstract: Автор розглядає театралізовану діяльність як засіб лексичного розвитку дошкільників. Виявляє особливості організації театралізованої діяльності дошкільників. Підкреслює, що організація театралізованої діяльності проводилася з такими напрямами: бесіди про театр; організацію системи музично-театралізованих ігор: визначення системи ігор-вправ, спрямованих на розвиток виразності мови і рухів дітей.
Автор рассматривает театрализованную деятельность как средство лексического развития дошкольников. Выявляет особенности организации театрализованной деятельности дошкольников. Подчеркивает, что организация театрализованной деятельности проводилась по таким направлениям: беседы о театре; организацию системы музыкально-театрализованных игр; определение системы игр-упражнений, направленных на развитие выразительности речи и движений детей.
The author considers the theatricalized activity as tool of lexical development of under-fives. Exposes the features of organization of the theatricalized activity of under-fives. Underlines that the organization of the theatricalized activity was conducted to such directions: conversations about theater; organization of the system of the musical-theatricalized games; decision of the system of the games-exercises directed on development of expressiveness of speech and motions of children.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15406
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alekseenko-Lemovska.pdfОсновна стаття1.57 MBAdobe PDFView/Open
Tytul_zmist.pdfТитул, зміст701.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.