DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15363
Title: "...Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" : (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства)
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Милько, Володимир
Keywords: етнографія
етнологія
Південно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного товариства
Юго-Западный отдел Императорского Русского Географического общества
этнология
этнография
Southwestern Department of the Imperial Russian Geographical Society
Ethnography
Ethnology
Issue Date: Jan-2008
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Коляда І. А. "...Розбуркав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців" : (до 135-річчя заснування Південно-Західного Відділу Імператорського Російського Географічного Товариства) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі. - 2008. - N 1. - С. 6-12
Series/Report no.: №1;
Abstract: Враховуючи, що процес національного відродження українства почався з історико-топографічнихта етнографічних студій, полеміки довкола питання про окремішність української мови, і, враховуючи наявність подібних дискусій у нашому суспільстві в теперішній час, його вивчення є особливо важливим.
Учитывая, что процесс национального возрождения украинства начался с историко-топографических та этнографических исследований, полемики вокруг вопроса об отделенности украинского языка, и, учитывая наличие подобных дискуссий в нашем обществе в настоящее время, его изучение является особенно важным.
Given that the process of national renaissance of Ukrainians began with historical and topographical and ethnographic studies, polemics around the issue of the distinctness of the Ukrainian language, and, given the presence of such discussions in our society at present, its study is especially important.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15363
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolyada.pdf511.29 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf153.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.