DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15342
Title: Ввічливість як етнокультурна категорія мовної свідомості англійців та українців
Authors: Сергієнко, К. П.
Keywords: ввічливість
повага
увага
вежливость
внимание
почтение
consideration
politeness
deference
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сергієнко К. П. Ввічливість як етнокультурна категорія мовної свідомості англійців та українців / К. П. Сергієнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – С. 203-209
Abstract: Дана стаття присвячена вивченню відображення поняття ввічливості у свідомості англійців і українців. Для українців ввічливість – це прояв шани до людей, з якими спілкуєшся, до людей старших за віком. Англійці ж вважають, що ввічливість – це прояв уваги та поваги до почуттів, потреб усіх людей. Представники обох культур досягають своєї мети за допомогою гарної мови, красивих жестів, бездоганної поведінки.
Данная статья посвящена изучению отображения вежливости в сознании англичан и украинцев. Для украинцев вежливость – это проявление почтения к людям, с которыми общаешься, людям, старшим по возрасту. Англичане считают, что вежливость – это проявление уважения и внимания к чувствам и нуждам всех людей. Представителиобеих культур осуществляют свои цели посредством красивой речи, красивих жестов и хорошего поведения.
The article is dedicated to the way the English and the Ukrainians understand the concept of politeness. The Ukrainians regard politeness as showing deference to the close people and elderly people. The English think that politeness consists of showing respect and consideration. The representatives of both cultures achieve their aim due to the appropriate language, polished manners and polished behavior.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15342
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sergiyenko.pdf275.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.