DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15341
Title: Особливості трансляції ідіостилю та стилю перекладача (на прикладі романів В.Барки, О.Гончара та І.Багряного)
Authors: Шум, О. В.
Keywords: художній переклад
роман
ідіостиль
художественный перевод
роман
идиостиль
literary translation
novel
individual style
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шум О. В. Особливості трансляції ідіостилю та стилю перекладача (на прикладі романів В.Барки, О.Гончара та І.Багряного) / О. В. Шум // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – С. 277-280
Abstract: У даній статті розглядаються особливості відтворення авторських рис при перекладі, способи їх збереження та безпосередньо індивідуальний стиль перекладача. Аналізується вплив перекладача на зміст і сприймання тексту читачем. У дослідженні наведено найпоширеніші перекладацькі трансформації при перекладі романів “Жовтий князь” В. Барки, “Тигролови” І. Багряного та “Собор” О. Гончара німецькою мовою.
данной статье рассматриваются особенности воспроизведения авторских черт при переводе, способы их сохранения и непосредственно индивидуальный стиль переводчика. Анализируется влияние переводчика на содержание и восприятие текста читателем. В исследовании приведены наиболее распространенные переводческие трансформации при переводе романов “Желтый князь” В. Барки, “Тигроловы” И. Багряного и “Собор” О. Гончара на немецкий язык.
This article describes the translational features of idiostyleby translation, means of conservation and direct individual style of translator. We analyze the influence of translator on the content and perception of text by readers. The study shows the most common translational transformations in translation of novels “Yellow Prince”by V. Barka, “Tiger trappers”by I. Bahrianyi and “The Cathedral”by O. Honchar into German.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15341
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shum.pdf239.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.