DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15336
Title: Специфічні розрізнювальні ознаки фонем західногерманських мов
Authors: Рудківський, О. П.
Keywords: тривалість
напруженість
долгота
напряженность
duration
tension
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Рудківський О. П. Специфічні розрізнювальні ознаки фонем західногерманських мов / О. П. Рудківський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – С. 174-179
Abstract: У статті розглянуто проблему специфічних розрізнювальних ознак голосних та приголосних німецької, англійської і нідерландської мов. Встановлено, що в сучасному англійському вокалізмі протиставлення голосних за тривалістю втратило функцію розрізнення значення слова. Крім того, зроблено припущення, що в німецькій та нідерландській мовах відбувається зближення голосних високого та середнього підйому язика, як це сталося із ненапруженими голосними / L / та / \ / сучасної англійської мови. Наведено послаблення функціонування твердого приступу, що пов’язано з його відсутністю в англійській мові. Визначено, що в системі приголосних фонем нідерландської мови аспірація ненапружених зімкнених /p/, /t/, /k/ відсутня. Характерною особливістю системи приголосних фонем англійської мови є відсутність оглушення складу.
В статье рассмотрено проблему специфических различительных признаков фонем немецкого, английского и нидерландского языков. Установлено, что в современном английском вокализме нестабильным диференцирующим признаком выступает долгота. Описано отсутствие твердого приступа в системе фонем нидерландского и аспирации напряженных прорывных согласных в фонологической системе английского языков.
The paper considers the problem of specific distinctive features of German, English and Dutch phonemes. It is established that the unstable distinctive feature of modern English vocalism is duration. The lack of a glottal stop in the system of Dutch phonemes and of tense plosive consonants aspiration in the English phonological system are described.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15336
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rudkivskyy.pdf333.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.