DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15327
Title: Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю.Андруховича «Московіада» та його перекладів англійською та польською мовами)
Authors: Нечипоренко, М. Ю.
Keywords: літературний постмодерн
посттоталітарне/постколоніальне мистецтво
українсько-англійський напрямок перекладу
литературный постмодерн
посттоталитарное/постколониальное искусство
украинско-английское направление перевода
literary postmodernism
post-totalitarian/postcolonial art
Ukrainian to English translation
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Нечипоренко М. Ю. Іронічна модальність української модифікації літературного Постмодерну як перекладознавча проблема (на матеріалі роману Ю.Андруховича «Московіада» та його перекладів англійською та польською мовами) / М. Ю. Нечипоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – С. 136-146
Abstract: Статтю присвячено дослідженню особливостей відтворення іронії у перекладах текстів українського літературного постмодерну, зокрема у англомовній та польськомовній версіях роману Ю. Андруховича “Московіада”. Відтворення іронії у перекладі вивчається на лексичному, синтаксичному та текстовому рівнях. Вказується на значущість фонових знань для адекватного відображення іронії перекладачем та розпізнання її читачем перекладу.
Статья посвящена исследованию особенностей воспроизведения иронии в переводах текстов украинского литературного постмодерна, в частности в англоязычной и польскоязычной версиях романа Ю. Андруховича “Московиада”.Воспроизведение иронии в переводе изучается на лексическом, синтаксическом и текстовом уровнях. Указывается на значимость фоновых знаний для адекватного воссоздания иронии переводчиком и распознания её читателем перевода.
The article deals with the reproduction of irony in the translations of the Ukrainian literary postmodern texts, particularlythe translations of the Yuri Andrukhovych novel “The Moscoviad”. The translation of irony is studied on the lexical, syntactic and textual levels. A special emphasis is put on the role of background knowledge for the adequate reproduction of irony by a translator and its identification/interpretation by a target text reader.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15327
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nechyporenko.pdf327.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.