DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 11 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15317
Title: Конативна, оцінна та експресивна функції електронних текстів довідкового сервісу Yahoo!Answers
Authors: Карпа, І. Б.
Keywords: оцінна функція
конативна функція
оценочная функция
конативная функция
conative function
evaluating function
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Карпа І. Б. Конативна, оцінна та експресивна функції електронних текстів довідкового сервісу Yahoo!Answers / І. Б. Карпа // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов : збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск 11. – С. 77-84
Abstract: У статті розглядаються особливості реалізації конативної, оцінної та експресивної функцій електронних текстів у інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers. У результаті проведеного дослідження встановлено, що вищезазначені функції електронних текстів визначають особливості отримання і передачі пізнавальної інформації.
В статье рассматриваются особенности реализации конативной, оценочной и экспрессивной функций электронных текстов в информационно-справочном сервисе Yahoo!Answers. В результате проведенного исследования установлено, что вышеупомянутые функции электронных текстов определяют особенности получения и передачи познавательной информации.
The article addresses the peculiarities of realization of conative, evaluating and expressive functions of electronic texts in information-and-reference service Yahoo!Answers. It was established as a result of implemented research that above-mentioned functions of electronic texts determine the peculiarities of reception and transmission of cognitive information.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15317
Appears in Collections:Випуск 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpa.pdf306.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.