DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 09. Сучасні тенденції розвитку мов » Випуск 13 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15143
Title: Хронотоп і його роль у розкритті концепту war/війна в поетичному дискурсі: перекладознавчий аспект
Authors: Стаднік, І. О.
Keywords: хронотоп
поетичний дискурс
переклад
концептуальний простір
темпоральна модель
хронотоп
поэтический дискурс
перевод
концептуальное пространство
темпоральная модель
chronotope
poetic discourse
translation
conceptual space
temporal model
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Стаднік І. О. Хронотоп і його роль у розкритті концепту war/війна в поетичному дискурсі: перекладознавчий аспект / І. О. Стаднік // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов, Вип. 13. - С. 175-181
Abstract: У статті основна увага приділяється вивченню проблеми відтворення хронотопу в поетичному дискурсі, що є одним із базових жанрово-стилістичних ознак художнього твору. На основі вивчення лінгвістичних розвідок, присвячених дослідженню вищезазначеного поняття, виокремлено лінгвостилістичні маркери хронотопного контексту, перекладацькі способи та прийоми; проаналізовано, наскільки завдяки використанню цих прийомів вдається досягти адекватного відтворення хронотопного контексту в поезії військової тематики.
В статье рассмотрена проблема воспроизведения хронотопа в поэтическом дискурсе, который является одним из базовых жанрово-стилистических признаков художественного произведения. На основе изучения лингвистических исследований, посвященных анализу вышеупомянутого понятия, выделены лингвостилистические маркеры хронотопного контекста, проанализированы переводческие способы и приемы, и насколько благодаря использованию этих приемов удается достичь адекватного воспроизведения хронотопного контекста в поэзии военной тематики.
The article deals with the representation of chronotope in poetic discourse, which is considered to be one of the basic genre and stylistic characteristics of a text. On the basis of linguistic investigations that examine the term сhronotope context elements and translation methods and their role in achieving adequacy while reproducing chronotope in the military themed poetry are analyzed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15143
Appears in Collections:Випуск 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stadnik.pdf173.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.