DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15065
Title: Методологічні засади і зміст курсу новітньої історії в 10-12 класах загальноосвітніх навчальних закладів
Authors: Черевко, Оксана Степанівна
Keywords: новітня історія
понятійний апарат
принципи періодизації
методика викладання історії
новейшая история
понятийный аппарат
принципы периодизации
методика преподавания истории
principles of periodization
teaching methods of history
Modern history
conceptual apparatus
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Черевко О. С. Методологічні засади і зміст курсу новітньої історії в 10-12 класах загальноосвітніх навчальних закладів / О. С. Черевко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 218-220
Series/Report no.: Серія 6. Вип. 5;
Abstract: У статті автор аналізує проблеми визначення мети курсу новітньої історії, його періодизації, формування понятійного апарату і аналізу ключових подій в умовах переходу до 12 річного терміну навчання
В статье автор анализирует проблемы определения цели курса новейшей истории, его периодизации, формирования понятийного аппарата и анализа ключевых событий в условиях перехода к 12 годовому сроку обучения
In the article the author analyzes the problems of determining the purpose of the course of modern history, its periodization, the formation of the conceptual apparatus and the analysis of key events in the context of the transition to the 12th year of study
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15065
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherevko.pdf189.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.