DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15055
Title: Духовно-освітня діяльність Іова Борецького
Authors: Литвин, Ірина Валеріївна
Keywords: православна церква
релігія
І. Борецький
православная церковь
религия
И.Борецкий
I. Boretsky
Orthodox Church
religion
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Литвин І. В. Духовно-освітня діяльність Іова Борецького / І. В.Литвин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 195-199
Series/Report no.: Серія 6. Вип. 5;
Abstract: Метою цієї статті було детальніше проаналізувати заходи І. Борецького по всебічному розвитку Михайлівської обителі. Актуальність даного питання не викликає сумніву, оскільки за даної церковно-релігійної ситуації громадськість не приділяє належної уваги розвитку монастирських комплексів Києва і церква внаслідок цього втратила свій вплив та авторитет в суспільстві.
Целью этой статьи было детально проанализировать меры И.Борецкого по всестороннему развитию Михайловской обители. Актуальность данного вопроса не вызывает сомнения, поскольку в данной церковно-религиозной ситуации общественность не уделяет должного внимания развитию монастырских комплексов Киева и церковь вследствие этого потеряла свое влияние и авторитет в обществе.
The purpose of this article was to further analyze the events of I. Boretsky on the comprehensive development of the Michael's monastery. The urgency of this issue is beyond doubt, since in this church-religious situation, the public does not pay due attention to the development of the monastic complexes of Kiev and the church, as a result, has lost its influence and authority in society.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15055
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytvyn.pdf369.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.