DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15032
Title: Організаційно-господарська роль приватної торгівлі у формуванні внутрішнього ринку України (1921 - 1927 рр.)
Authors: Сушко, Олександр Олександрович
Keywords: приватна торгівля
приватне підприємництво
НЕП
частная торговля
частное предпринимательство
НЭП
private entrepreneurship
NEP
Private trade
Issue Date: 2002
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сушко О. О. Організаційно-господарська роль приватної торгівлі у формуванні внутрішнього ринку України (1921 - 1927 рр.) / О. Сушко // Наукові записки. Історичні науки. - Киiв ; Переяслав-Хмельницький : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. - Вип.47. - С. 105-114
Series/Report no.: Вип.47;
Abstract: Обсяги товарообігу приватної торгівлі, її домінуюча роль в роздрібній і дрібнооптовій торгівлі, монопольне значення в реалізації ряду промислових товарів та переважної більшості видів сільськогосподарської продукції і сировини дозволяють говорити про ключові позиції приватних підприємців у формуванні внут­рішнього споживчого ринку 20-х рр. XX ст.
Объемы товарооборота частной торговли, ее доминирующая роль в розничной и мелкооптовой торговле, монопольное значение в реализации ряда промышленных товаров и подавляющего большинства видов сельскохозяйственной продукции и сырья позволяют говорить о ключевыех позициях частных предпринимателей в формировании внутреннего потребительского рынка 20-х гг . XX в.
The volumes of private trade turnover, its dominant role in retail and wholesale trade, the monopoly value in the implementation of a number of industrial goods and the vast majority of agricultural products and raw materials allow us to talk about the key positions of private entrepreneurs in the formation of the domestic consumer market of the 20's of the XX century.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15032
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sushko.pdf496.55 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf137.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.