DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15026
Title: Громадські об'єднання українського села і практика більшовицького інтернаціоналізму у світлі архівних джерел (20-30 рр. 20 ст.)
Authors: Журба, Михайло Анатолійович
Keywords: громадські об'єднання
українське село
інтернаціоналізм
національні меншини
общественные организации
украинское село
интернационализм
интернационализм
internationalism
national minorities
Civic organizations
Ukrainian village
Issue Date: 2004
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Журба М. А. Громадські об'єднання українського села і практика більшовицького інтернаціоналізму у світлі архівних джерел (20-30 рр. 20 ст.) / М. А. Журба // 60-річчя визволення України від фашистських загарбників : Внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни : Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції 27 жовтня 2004 р. - Київ : НПУ , 2004. - С. 47-63
Abstract: В статті підкреслюється, що більшовики прагнули поставити національне село під державний контроль, повели непримиренну боротьбу з традиційними селянськими національними об'єднаннями, оголосивши їх ворожими радянській владі куркульсько-клерикальними організаціями.
В статье подчеркивается, что большевики стремились поставить национальное село под государственный контроль, повели непримиримую борьбу с традиционными крестьянскими национальными объединениями, объявив их враждебными советской власти кулаческо-клерикальними организациями.
The article emphasizes that the Bolsheviks sought to put the national village under state control, led an irreconcilable struggle with traditional peasant national associations, declaring them hostile to the Soviet authorities kulaks-clerical organizations.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15026
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhurba.pdf722.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.