DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 06. Історичні науки » Випуск 5 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15017
Title: Міжнародний кооперативний альянс та провідні тенденції розвитку кооперативного руху в східноєвропейському регіоні
Authors: Каран, В.
Keywords: кооперація
кооперативний рух
міжнародний кооперативний альянс
кооперация
кооперативное движение
Международный кооперативный альянс
the international cooperative alliance
the cooperative collapse
Cooperative society
Issue Date: 2008
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Каран В. Міжнародний кооперативний альянс та провідні тенденції розвитку кооперативного руху в східноєвропейському регіоні / В. Каран // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2008. - Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 164-169
Series/Report no.: Серія 6. Вип. 5;
Abstract: При проведенні дослідження широко використовувався факторний аналіз еволюції кооперативних принципів, який дав можливість не тільки зрозуміти причини їх появи, а й прогнозувати розвиток основ, на яких може розвиватися споживча кооперація в майбутньому.
При проведении исследования широко использовался факторный анализ эволюции кооперативных принципов, который дал возможность не только понять причины их появления, но и прогнозировать развитие основ, на которых может развиваться потребительская кооперация в будущем.
During the research, a factor analysis of the evolution of cooperative principles was widely used, which made it possible not only to understand the reasons for their appearance, but also to predict the development of the bases on which consumer cooperation could develop in the future
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15017
Appears in Collections:Випуск 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karan.pdf449.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.