DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14895
Title: Вивчення періоду "Нового курсу" Франкліна Д.Рузвельта: сучасний стан, проблеми і дослідницькі перспективи
Authors: Гончар, Юлія Борисівна
Keywords: історіографія
"Новий курс" Рузвельта
американська демократична адміністрація
державне регулювання
закон НіРА
Дж.М.Кейнс
бюджетний дефіцит
историография
"Новый курс" Рузвельта
американская демократическая администрация
государственное регулирование
закон НиРА
бюджетный дефицит
Dzh.M.Keyns
budgetary deficit
historiography
"New course" of Ruzvel't
American democratic administration
government control
law of NIRA
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Гончар Ю. Б. Вивчення періоду "Нового курсу" Франкліна Д. Рузвельта: сучасний стан, проблеми і дослідницькі перспективи / Ю. Б. Гончар // Всесвітня історія очима українських істориків, присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука : Конференція присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука, Київ, 8 грудня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - С. 193-201
Abstract: Аналізується стан наукової розробки проблем періоду «Нового курсу» Франкліна Д. Рузвельта в радянській, російській і українській історіографії та їх висвітлення у вузівських підручниках. Автор визначає декілька проблемних та дискусійних питань періоду і висловлює власне бачення щодо їх дослідження.
Анализируется состояние научной разработки проблем периода «Нового курса» Франклина Д. Рузвельта в советской, русской и украинской историографии и их освещения в вузовских учебниках. Автор определяет несколько проблемных и дискуссионных вопросов периода и выражает собственное виденье относительно их исследования.
Consisting of scientific development of problems of period of the «New course» of Franclin D. Ruzvel'ta in soviet, Russian and Ukrainian historiography and their illumination is analysed of institute of higher textbooks. An author determines a few problem and debatable questions of period and expresses own vision in relation to their research.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14895
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gonchar.pdf396.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.