DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14892
Title: Енергетична політика Європейського Союзу наприкінці ХХ-початку ХХІ ст.
Authors: Мальований, Олександр Олексійович
Keywords: енергетичний фактор
регіональна інтеграція
диверсифікація
постачання
спільна енергетична політика
энергетический фактор
региональная интеграция
диверсификация
снабжение
общая энергетичекая политика
supply
general power politka
power factor
regional'naya integration
diversification
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Мальований О. О. Енергетична політика Європейського Союзу наприкінці ХХ-початку ХХІ ст. / О. О. Мальований // Всесвітня історія очима українських істориків, присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука : Конференція присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука, Київ, 8 грудня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - С. 206-210
Abstract: Проаналізовано еволюцію енергетичного фактору в міжнародних відносинах напр. XX - поч. XXI ст. через призму його впливу на регіональний інтеграційний процес на прикладі Європейського Союзу. Виявлено зростання актуальності енергетичної проблематики для ЄС. що знайшло своє відображення в фундаментальній і поточній документації.
Проанализирована эволюция энергетического фактора в международных отношениях в нач. XX - поч. XXI ст. через призму его влияния на региональный интеграционный процесс на примере Европейского Союза. Обнаружен рост актуальности энергетической проблематики для ЕС. что нашло свое отображение в фундаментальной и текущей документации.
The evolution of power factor is analysed in international relations e.g. XX - poch. XXI item through the prism of his influence on a regional integration process on the example of European Union. Found out growth of actuality of power problematiki for ES. that found the reflection in a fundamental and current document.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14892
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malovanyy.pdf213.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.