DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14891
Title: Політико-дипломатичні відносини між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною в 1930-ті роки
Authors: Шевченко, Олег Тарасович
Keywords: політика
дипломатія
співробітництво
договір
протокол
переговори
политика
дипломатия
сотрудничество
договор
переговоры
negotiations
politics
diplomacy
collaboration
agreement
protocol
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шевченко О. Т. Політико-дипломатичні відносини між Радянським Союзом та нацистською Німеччиною в 1930-ті роки / О. Т. Шевченко // Всесвітня історія очима українських істориків, присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука : Конференція присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М. Ф. Александри та А. Ф. Трубайчука, Київ, 8 грудня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - С. 173-179
Abstract: На основі системного аналізу широкого кола наукової літератури досліджуються тенденції політико-дипломатичних відносин між Радянським Союзам та нацистською Німеччиною в 1930 - ті роки. Періоді, що і на сьогодні залишається мало дослідженим а історіографії радянсько-німецьких військово- політичних зв'язків першої половини XX століття
На основе системного анализа широкого круга научной литературы исследуются тенденции политико-дипломатических отношений между Советским Союзам и нацистской Германией в 1930 - те годы. Периоде, что и на сегодня остается мало исследованным в историографии советско-германских военно-политических связей первой половины XX века
On the basis of analysis of the systems of wide circle of scientific literature the tendencies of politiko-diplomatic relations are probed between to Soviet Unions and by nazi Germany in 1930 are those years. Period, what for today remains little investigational in historiography of Soviet-German military-political connections of the first half of XX age
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14891
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko.pdf309.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.