DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Фізико-математичний факультет » Наукові праці Фізико-математичного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14832
Title: М. М. Боголюбов - творець фізики сучасності
Other Titles: N. N. Bogolyubov, creator of the physics of our time
Authors: Пудченко, Сергій Анатолійович
Грищенко, Ольга Сергіївна
Keywords: Микола Миколайович Боголюбов
математик, фізик-теоретик
теорія надтекучості
нелінійна механіка
варіаційне числення
N.N. Bogolyubov
mathematician,
theoretical physicist
theory of super fluidity
nonlinear mechanics
calculus of variations
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Citation: Грищенко О. С. М. М. Боголюбов - творець фізики сучасності / О. С. Грищенко, С. А. Пудченко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми фізико-математичної освіти і науки", присвяченої 95-річчю від дня народження доктора технічних наук, професора Дущенка В. П. 25-26 травня 2017 року, Київ, Україна – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 125 – 126
Abstract: Стаття присвячена дослідженню життя і діяльності видатного українського вченого ХХ століття у галузі математики, фізики, механіки. Свого часу здібності Миколи Боголюбова помітили академіки Д.О. Граве і М.М. Крилов, що в майбутньому сприяло плідній співпраці, яка існувала 20 років і зробила неоціненний внесок у розвиток фізики і математики. Всі відкриття, зроблені вченими, принесли фундаментальні результати. Значної уваги Боголюбов приділяв підготовці молодих науковців. Під його керівництвом були виховані численні наукові кадри нашої країни. У докторських і кандидатських дисертаціях ряду молодих київських учених відбиті методи нелінійної механіки, розроблені свого часу М.М. Криловим та М.М. Боголюбовим. За визначні досягнення у галузі фізики і математики Микола Миколайович Боголюбов був нагороджений багатьма медалями і орденами. Боголюбов Микола Миколайович безпосередньо пов'язаний з НПУ імені М.П. Драгоманова, адже його учнем був майбутній ректор тодішнього Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького, вчений, математик Шкіль Микола Іванович.
The article investigates the life and work of the famous Ukrainian scientist of the twentieth century in mathematics, physics and mechanics. At the time, noticed ability Nikolay Bogolyubov Academician D.A. Grave and M.M. Krylov in the future contributed to the fruitful cooperation that lasted over 20 years and has made an invaluable contribution to the development of physics and mathematics. All the discoveries made by scientists, a fundamental result. Considerable attention is paid Bogolyubov and training of young scientists. Under his leadership, were brought up numerous scientific personnel of our country. In doctoral and master's theses of a number of young scientists reflected Kiev methods of nonlinear mechanics developed by M.M. Krylov and N.N. Bogolyubov. For outstanding achievement in physics and mathematics Nikolay Bogolyubov was awarded many medals and orders. Nikolay Bogolyubov directly linked to the National Pedagogical Dragomanov University because its pupil was the future then rector of the Kiev Pedagogical Institute named after A.M. Gorkiy, scientist, mathematician Nikolai Shkil.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/14832
Appears in Collections:Наукові праці Фізико-математичного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pudchenko.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.